Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů